Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Gast In Toscane.
 
Het is niet toegestaan om deze website, of een gedeelte daarvan, op te slaan, openbaar te maken, of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gast In Toscane. Bij het samenstellen van deze website is de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Echter, er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen van welke aard ook. Kennelijke typefouten zijn niet bindend. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Gast In Toscane behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.